Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Jak działa odwrócona hipoteka?

Jak już sama nazwa wskazuje tzw. odwrócona hipoteka to kredyt „działający” dokładnie odwrotnie niż tradycyjny kredyt hipoteczny (popularnie zwany hipoteką). Zgodnie z Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 23.10.2014r. obowiązującą w Polsce, jego spłata zaczynie się dopiero w momencie śmierci kredytobiorcy.

 

 Odwrócona hipoteka, ale jak to zadziała konkretnie

 

Dopiero wtedy instytucja finansująca (najczęściej bank) stanie się właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem umowy. W tym momencie (jeśli wcześniej spadkobiercy nie wyrażą chęci spłacenia  tego kredytu, by stać się właścicielami nieruchomości, (bo będą mieli takie prawo) bank spienięży nieruchomość i rozliczy się ze spadkobiercami, oddając im nadwyżkę, jeśli taka zostanie, po odliczeniu kwoty wypłaconego kredytu wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi, jeśli takie wystąpią.

 

mechanizmSam mechanizm działania odwróconego kredytu hipotecznego jest niezwykle prosty. Podpisujący umowę o taki kredyt beneficjent – właściciel nieruchomości, co ważne bez względu na wiek, otrzyma kredyt, którego spłatą wcale się nie będzie musiał martwić. Wszystko za niego „załatwi” bank po jego śmierci, w zamian za prawo własności nieruchomości. Przy czym, instytucja finansująca stanie się właścicielem objętej umową nieruchomości dopiero w dniu śmierci beneficjenta, ani minuty wcześniej.

 

Tak więc odwrócona hipoteka zadziała jak zwyczajny kredyt, tyle tylko, że można go otrzymać bez względu na cel, z odroczoną do momentu śmierci beneficjenta spłatą i,  co ważne, bez względu na jego wiek, stan zdrowia, dochody czy długi.