Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Co to jest odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka, odwrotna hipoteka, czy odwrócony kredyt hipoteczny to jedno i to samo pojęcie oznaczające w Polsce nową, gwarantowaną ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym mającą wkrótce wejść w życie usługą finansową, oferowaną na początek przez banki, potem w planach także przez ubezpieczycieli.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny – nowy instrument

 

idea odwróconej hipotekiO odwrócony kredyt hipoteczny, który będzie wypłacany w walucie w jakiej beneficjent będzie otrzymywał główne dochody (wcześniej planowano, by wypłaty były wyłącznie w walucie polskiej), będzie mógł starać się każdy bez względu na wiek i płeć, kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości.

 

Odwrócona hipoteka jest narzędziem finansowym, zaprojektowanym jako forma pomocy finansowej, pozwalającym właścicielom prawa do nieruchomości uwolnić zgromadzony w niej kapitał, by go efektywnie wykorzystać i pozostawać jednocześnie przez całe życie pełnoprawnym właścicielem nieruchomości objętej umową o odwrócony kredyt hipoteczny.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny w praktyce

 

Ta nowa usługa finansowa będzie polegała na tym, że beneficjent otrzyma od banku w zamian za przeniesienie własności nieruchomości po śmierci kredyt w dowolnie wybranej formie: wypłaty jednorazowej lub w ratach. Rozliczenie tego wyjątkowego kredytu nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, a nadwyżkę, jeśli taka będzie, bank ma obowiązek przekazać spadkobiercom lub jeśli ich nie ma – Skarbowi Państwa.

 

W odróżnieniu od tradycyjnych kredytów, czy to mieszkaniowych, czy hipotecznych, w przypadku odwróconej hipoteki nie będą wymagane żadne bieżące spłaty, o ile tylko kredytobiorca spełni swoje obowiązki jako właściciela mieszkania. Nie musi w nim natomiast osobiście zamieszkiwać, może je wynająć.

 

Ciekawą rzeczą jest, że odwrócona hipoteka może służyć do spłacania innych kredytów hipotecznych nawet w momencie, gdy beneficjent nie ma zdolności kredytowej. Dodatkowo będzie miał zagwarantowaną możliwość przedterminowej spłaty kredytu, jeśli jego sytuacja będzie na to pozwalać.

 

Zgodnie z treścią Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014r. odwrócony kredyt hipoteczny to instrument finansowy dający możliwość odzyskania pieniędzy zainwestowanych w nieruchomość objętą umową bez zbędnych pytań, czy ograniczających obwarowań, na przykład związanych ze stanem zdrowia, bądź górną granicą wieku kredytobiorcy.

 

Ważne jest, że kredyt ten może otrzymać każdy bez względu na wysokość dochodów, stan społeczny czy zaawansowany wiek. Odwrócona hipoteka niejako wypełnia lukę i przeciwdziała dyskryminacji osób starszych, które innego kredytu z banku właśnie ze względu na wiek, nie mogą otrzymać. To właśnie dla nich już wkrótce otworzą się nowe możliwości, by mogli do ostatnich chwil życia czerpać z niego to, co najlepsze.

 

Odwrócona hipoteka nową szansą

 

Odwrócony kredyt hipoteczny będzie szansą na lepsze życie, na spełnienie marzeń, czy uniezależnienie się od pomocy najbliższych zwłaszcza dla ludzi starszych zwłaszcza mało i średnio zamożnych, którzy kapitał „zamrożony we własnej nieruchomości mogą z powodzeniem spieniężyć i pozwolić sobie na bardziej komfortowe życie. Pieniądze z odwróconej hipoteki można bowiem wykorzystać w całkowicie dowolny sposób.

 

W związku z tym, że kredytobiorca przez cały czas trwania umowy pozostanie właścicielem nieruchomości, ma też określone obowiązki.

 

Są nimi: regulowanie niezbędnych opłat za nieruchomość, ubezpieczenie nieruchomości (jak przed zawarciem umowy o odwrócony kredyt hipoteczny) oraz utrzymywanie jej w dobrym stanie pod rygorem odstąpienia od umowy przez kredytodawcę. Jak widać dotrzymanie warunków umowy jest rzeczą dziecinnie prostą i nie wykracza poza ramy zwyczajnego użytkowania nieruchomości.

 

Proces składania wniosków o odwrócony kredyt hipoteczny będzie taki sam, jak w przypadku każdego innego kredytu. Nie wymaga zbyt wielu czynności, a sam kredyt pozwoli w bardziej ciekawy i godny sposób cieszyć się życiem ze świadomością, że nikt beneficjenta z mieszkania nie wyrzuci, a spadkobiercy po jego śmierci nie zostaną z niczym.