Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Co daje odwrócony kredyt hipoteczny?

Polska odwrócona hipoteka w swoich ustawowych założeniach (data obowiązywania od 15 grudnia 2014r) to ogromna szansa dla właścicieli nieruchomości na poprawienie swojej sytuacji majątkowej bez dodatkowych nakładów i ryzyka. Nie bez znaczenia jest, że kredytodawcy będą już wkrótce oferować ten nowy instrument finansowy: bez względu na wiek, na status społeczny, majątkowy, płeć, dochody, czy zdolność kredytową kredytobiorcy.

 

Odwrócona hipoteka po polsku – oto co zyskasz

 

zalety odwróconej hipoteki

Analizując zalety odwróconego kredytu hipotecznego, trzeba z całą stanowczością powiedzieć, że da on:

 

 • bezpieczną, ze specjalnymi gwarancjami ustawowymi formę uzyskania dodatkowego dochodu do otrzymywanego obecnie,
 • możliwość uwolnienia kapitału zgromadzonego w nieruchomości bez opodatkowania bez względu na to, na co zostaną wydane pieniądze,
 • niezależność finansową zwłaszcza osobom starszym,
 • szansę na spełnienie marzeń, podniesienie komfortu życia,
 • gwarancję, że beneficjenta nikt nie sprzeda beneficjenta z jego mieszkaniem, ani nikt go z niego nie wyrzuci do jego śmierci,
 • pewność, że kredytobiorca do końca swoich dni pozostanie pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, ze świadomością, że jest „na swoim”,
 • możliwość przedterminowej spłaty kredytu z zachowaniem praw do nieruchomości,
 • beneficjentowi możliwość przekazania spadkobiercom wszystkich dóbr osobistych zgromadzonych w nieruchomości oraz „nadwyżki” po rozliczeniu kredytu,
 • korzystanie z kredytu i jednoczesną możliwość wynajmu nieruchomości,
 • swobodną możliwość wyboru formy wypłaty kwoty kredytu,
 • tym, którzy nie mogą skorzystać z innej formy kredytu możliwość zdobycia dodatkowych środków,
 • osobom samotnym, bądź takim, które nie chcą pozostawić spadkobiercom majątku, daje możliwość skorzystania w pełni z owoców własnej pracy, skumulowanych w nieruchomości tu i teraz.

 

 

Wymieniać zalety odwróconego kredytu hipotecznego można pewnie jeszcze długo. Usługa ta będzie, jak wynika z treści specjalnej Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, niezwykle elastyczną formą pomocy wszystkim tym, którzy do tej pory nie mieli możliwości uwolnić zgromadzony w nieruchomości kapitał i go efektywnie wykorzystać.