Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Aktualności

Choć prognozy przedstawione już w styczniu tego roku przez Związek Banków Polskich na zlecenie Ministerstwa Finansów, stanowiące uzupełnienie Założeń do projektu ustawy o „odwróconej hipotece” są bardzo obiecujące (wynika z nich, że propozycja Ministra Finansów pozwoli na uzupełnienie budżetu beneficjentów nawet o 50% <więcej>), w temacie nadal nic się nie dzieje.

…więcej

Dnia 27 marca 2012 roku odbyła się Konferencja Związku Banków Polskich poświęcona odwróconemu kredytowi hipotecznemu, nad Założeniami do projektu którego w rządzie trwają prace już od jakiegoś czasu.

…więcej

Dziś, dosłownie kilka minut temu, zakończyła się niezwykle ciekawa dyskusja w audycji „Otwarty mikrofon” Radia Zachód prowadzonej przez red. Andrzeja Pierzchałę. Prowadzący, posiłkując się doniesieniami prasowymi na temat odwróconego kredytu hipotecznego, pytał: Odwrócona hipoteka to szansa na wyższą emeryturę czy podejrzana oferta banków? Komu zaufać na starość – rodzinie czy bankowi?

…więcej

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 

Raport:

 

Symulacja możliwości zwiększenia budżetów domowych seniorów przy wykorzystaniu raty kapitałowej odwróconego kredytu hipotecznego dla różnych rodzajów nieruchomości

…więcej

Zdaniem Marka Wielgo eksperta m. in. w temacie „odwróconej hipoteki” wokół prac nad ustawą dzieje się coś bardzo niepokojącego. Jak podaje, trudno się oprzeć wrażeniu, że w gruncie rzeczy pod płaszczykiem ochrony interesów obywateli dochodzi do skutecznych działań lobbingowych ze strony funduszy hipotecznych w kierunku przede wszystkim Ministerstwa Gospodarki. …więcej

Z pisma wystosowanego dziś przez Ministra Gospodarki do Sekretarza Rady Ministrów wynika, że nie zdąży on do jutra ustosunkować się do wszystkich uwag odnośnie propozycji połączenia rent dożywotnich z odwróconą hipoteką, które wpłynęły do resortu po przedstawieniu przez niego rzekomo kompleksowych ustaleń odnośnie w/w tematu, więc prosi o zdjęcie punktu dotyczącego założeń do projektu ustawy z porządku jutrzejszych obrad Komitetu Rady Ministrów.

…więcej

Jak wynika z najnowszego pisma skierowanego przez Sekretarza Rady Ministrów do P. Małgorzaty Hirszel z dn. 10 lutego 2012 roku, wstępnym terminem zajęcia się kwestią odwróconego kredytu hipotecznego, a ściślej wnioskowanymi przez Premiera ustaleniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi analizy wpływu założeń ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym na obywateli i Ministerstwa Gospodarki w zakresie wskazania konkretnego sposobu uregulowania kwestii dotyczących rent hipotecznych będzie właśnie 23 luty 2012r.

…więcej

Jak wynika z najnowszego porządku obrad Rady Ministrów na dzień 31 stycznia 2012 roku, przedstawionego przez Sekretarza Rady Ministrów Marka Bereka, niestety jeszcze i tym razem, rząd nie zajmie się założeniami do projektu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, choć pierwotnie to na ten dzień prace nad nimi zakładano.

…więcej

Jak dowiedziała się TVN24, ze względu na konieczność jeszcze lepszego zabezpieczenia interesów w proponowanych przez Ministerstwo Finansów założeniach do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, prace nad nimi odbędą się za dwa tygodnie. Takie stanowisko na wczorajszym posiedzeniu, by doprecyzować założenia, przedstawił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

…więcej

Mimo zaplanowanego na dziś porządku posiedzenia Komitetu Rady Ministrów, na którym pierwszym punktem obrad miały być przedstawione przez Ministra Finansów założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, niestety ministrowie tematem się jeszcze nie zajęli.

 

…więcej